CreativHälsa GrönText B


Massage är en av de viktigaste metoderna för att ge dig med fibromyalgi smärtlindring.
 
Fibromassagen utvecklades under 90-talet för att hjälpa personer med kronisk smärta. Den utförs under tystnad, med mycket lätta strykningar och anpassade massagegrepp. För att ytterligare förstärka effekten av behandlingen används värme, en speciell vegetabilisk olja och avslappningsmusik.
 
Kronisk smärta innebär en ständig stress för kroppen. Målet med fibromassagen är att nå djup avslappning och på så sätt ge kroppen möjlighet att återhämta sig.
 
Behandlingen har även visat goda resultat och är utmärkt för personer som är utbrända och lider av stressyndrom.