CreativHälsa GrönText B

HRV står för Heart Rate Variability eller Hjärt-Rytm-Variation och det är hjärtat som är verktyget i HRV.

Hjärtats rytm påverkar din upplevelse av inre balans, och med HRV-träning lär du dig att genom andning själv påverka hjärtats rytm. Du får lära dig andnings- och fokuseringsövningar som skapar balans i det autonoma nervsystemet.

Att skapa inre balans kan ge härliga effekter på hälsa och välbefinnande! 


Här hittar du mer info om HRV-träningen: